Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Anyakönyvi hivatal

 

A GYERMEK SZÜLETÉSÉNEK BEJEGYZÉSE AZ ANYAKÖNYVBE

Ügyintézés menete

A gyermek   születésének a bejelentése az illetékes anyakönyvi hivatalban történik. Az anyakönyvvezető bejegyzi a gyermeket a születési anyakönyvbe, kiállítja a születési anyakönyvi kivonatot és a gyermekszületési támogatás iránti kérelmet.

Amennyiben a gyermek anyja férjezett:

Az anya férjének személyesen szükséges megjelenni az anyakönyvi hivatalban, valamint bemutatni

 • mindkét szülő érvényes személyazonosító igazolványát
 • házassági anyakönyvi kivonatot

Amennyiben  az anya egyedülálló:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és az állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 2€ készpénzben)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság megállapítása a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján történik, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatát

Amennyiben a gyermek anyja elvált:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 2 € készpénzben)
 • a bíróság házasságot felbontó jogerős ítéletét ( amennyiben kevesebb mint 300 nap telt el a házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedésétől, közelebbi tájékoztatást az anyakönyvi hivatal nyújt)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • az előző házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az anya a házasság felbontását követően újra felvette az előző családi nevét , erről szóló igazolást
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát

Amennyiben a gyermek anyja özvegy:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatát
 • az érvényes személyazonosító igazolványát
 • a házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát

 


 

A MÉG MEG NEM SZÜLETETT GYERMEK SZÜLEINEK EGYBEHANGZÓ NYILATKOZATA AZ APASÁGRÓL 

Az ügyintézés menete

Amennyiben a szülők nem házasok, a gyermek születése előtt vagy után  a szülők egybehangzó nyilatkozatot tehetnek az apaságról.

Ehhez szükséges: 

 • mindkét szülő együttes személyes megjelenése

Amennyiben  az anya egyedülálló:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és az állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság megállapítása a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján történik, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatát


Amennyiben a gyermek anyja elvált:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • a bíróság házasságot felbontó jogerős ítéletét ( amennyiben kevesebb mint 300 nap telt el a házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedésétől, közelebbi tájékoztatást az anyakönyvi hivatal nyújt)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • az előző házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az anya a házasság felbontását követően újra felvette az előző családi nevét , az erről szóló igazolást
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 •  születési anyakönyvi kivonatát


Amennyiben a gyermek anyja özvegy:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatát
 •  érvényes személyazonosító igazolványt
 • a házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát

 

A szülőknek meg kell állapodniuk a gyermek családi nevében- a családi név férfi és női alakjában, egyúttal meg kell határozniuk a hímnemű , valamint a nőnemű gyermek utónevét.

 

 


 

HÁZASSÁGKÖTÉS

Az ügyintézés menete

A házasságkötési kérelmet a házasulók személyesen nyújtják be a házasulók egyikének állandó tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban. A házasulók kérelmére az anyakönyvi hivatal engedélyezheti az eltérő illetékességi területű  anyakönyvi hivatal előtt történő házasságkötést. Amennyiben egyházi esküvőről van szó, a házasságkötés iránti kérelmet a házasulók a lelkészi hivatal székhelyén illetékes  anyakönyvi hivatalban nyújtják be, tekintet nélkül a házasulók állandó tartózkodási helyére.

A házasságkötést követően az anyakönyvi hivatal kiállítja a házassági anyakönyvi kivonatot és bejegyzi a házasságkötést a házassági anyakönyvbe.

A szlovák állampolgár a házasságkötés előtt legalább hét nappal  köteles bemutatni az illetékes anyakönyvi hivatalban a következő iratokat:

Egyedülállók (A) :

 • a saját születési anyakönyvi kivonatát
 • érvényes személyazonosító igazolványát

Özvegyek:

 • az (A) pontban feltüntetett iratokat és
 • az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát vagy jogerős bírósági döntést a haláleset tényének bírósági megállapításáról vagy a bíróság jogerős holtnak nyilvánító döntését

Elváltak:

 • az (A) pontban feltüntetett összes iratot, valamint
 • az előző házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági döntést

Kiskorú személyek (16-18 évesek) kötelesek bemutatni a jogerős bírósági döntést a házasságkötés   engedélyezéséről.

A házasulók megállapodást köthetnek, hogy a házasságkötés után az egyikük családi nevét fogják  közös házassági névként viselni, vagy a házasulók megtartják eddigi családnevüket, vagy az egyikük családi nevét fogják házassági névként viselni  és a házasulók egyike  megtartja eddigi családi nevét is.  Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőzően    kijelentik, hogy  születendő közös gyermekük melyikük családi nevét fogja viselni. Amennyiben az egyikük a házassági név mellett megtartja eddigi családi nevét is, házassági nevük lesz közös gyermekeik családi neve is.

Amennyiben a menyasszonynak már van  gyermeke, akinek az apja   ismeretlen, megállapodást köthet  a vőlegénnyel arról, hogy ez a gyermek családi névként  házassági nevüket fogja viselni. Ezzel a névadással a férj nem válik a gyermek apjává.

Amennyiben a vőlegénynek és a menyasszonynak is van már gyermeke, akiknek az apja vagy az anyja ismert, a gyermek (gyermekek) családi neve nem változik. Ezeknek a gyermekeknek a családi neve csak külön jogszabály szerint változtatható meg.

A nem szlovák állampolgárok  benyújtják:

A nem szlovák állampolgár Szlovák Köztársaság területén történő házasságkötése esetén köteles az anyakönyvi hivatalnak legalább 14 nappal a házasságkötés előtt bemutatni az alábbi iratokat:

 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi állapotáról szóló igazolás
 • tartózkodásról szóló igazolás
 • állampolgársági igazolás
 • özvegy külföldi személy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát vagy egyéb közokiratot, amellyel igazolja, hogy a házasság megszűnt
 • elvált külföldi személy esetén a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági döntést vagy a házasság megszűnését igazoló egyéb közokiratot
 • személyi azonosságának igazolására alkalmas iratot az 1b  bekezdésben feltüntetett irat nem lehet hat hónapnál régebbi. Az iratokat a megfelelő hitelesítéssel kell hitelesíteni (Apostille, hitelesítési és felülhitelesítési záradék).

Illetékek:

 • szlovák állampolgárok házasságkötésének engedélyezése más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt 16,50€
 • szlovák állampolgárok más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt történő házasságkötése 16,50€
 • szlovák állampolgár és nem szlovák állampolgár házasságkötésének engedélyezése más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt 33€
 • szlovák   állampolgárok   meghatározott időn kívül történő házasságkötése engedélyezése 16,50€
 • szlovák állampolgárok hivatalosan kijelölt helyiségen kívül történő házasságkötésének engedélyezése 66€
 • szlovák állampolgár és külföldi állampolgár házasságkötése 66€

 


A HALOTTI ANYAKÖNYVBE TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS

Az ügyintézés menete

Szükséges:

 • halottvizsgálati bizonyítvány három példányban ( 1x  eredeti, 2x másolat), amelyet a halottvizsgáló és a körzeti orvos   hitelesített
 •  az elhunyt személyazonosító igazolványa
 • az elhunyt anyakönyvi okiratai ( születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata)
 • az intézkedő személy személyazonosító igazolványa

 BEJEGYZÉS A SPECIÁLIS ANYAKÖNYVBE

Ügyintézés menete

A pozsonyi speciális anyakönyvbe kerülnek bejegyzésre a szlovák állampolgárokat külföldön ért  anyakönyvi események: gyermekszületés külföldön, házasságkötés külföldön, elhalálozás külföldön. A speciális anyakönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az állandó tartózkodási hely szerint illetékes anyakönyvi hivatalban szükséges benyújtani.

Szükséges:

 • személyes megjelenés vagy hitelesített meghatalmazással rendelkező személy megjelenése
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • halotti anyakönyvi kivonat

Figyelmeztetés:

 • Az iratokat az illetékes hivatalokkal hitelesíttetni szükséges és a Szlovák Köztársaság területén működő hiteles fordítóval lefordíttatni szlovák nyelvre

 


 

AZ ANYAKÖNYVI KIVONAT MÁSODPÉLDÁNYÁNAK KIADÁSA

Ügyintézés menete

Szükséges: 

 • szükséges az Ön   vagy közeli hozzátartozója személyes megjelenése ill. meghatalmazás
 • az intézkedő személy érvényes személyazonosító igazolványa

 Illeték: 5 €

 


 

CSALÁDI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA  VÁLÁS UTÁN A JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉST KÖVETŐ HÁROM HÓNAPIG

Ügyintézés menete

Szükséges:

 • az Ön személyes megjelenése
 • kérelem
 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • a bíróság jogerős döntése a házasság felbontásáról

 


Ügyintéző:    Bc. Lőrinczy Žigová Klaudia – anyakönyvvezető, Tel. 031 552 2093  

 

 

Dátum és időpont

Mai dátum péntek, 24.5.2024, 3:04:37

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuális időjárás

ma, péntek 24. 5. 2024
közepes eső 21 °C 14 °C
szombat 25. 5. enyhe eső 24/12 °C
vasárnap 26. 5. enyhe eső 24/15 °C
hétfő 27. 5. enyhe eső 24/14 °C

Partneri obce