Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Kanalizácia

Kanalizácia 1

POZOR!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda, ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, Vás touto cestou informuje, že období od 5. do 15. marca na území našej obce realizuje kontroly za účelom zistenia nepovoleného zaústenia dažďovej vody do verejnej kanalizácie, tzv. dymovou skúškou, farebným zdraviu nezávadným dymom, a to vzhľadom k tomu, že verejná kanalizácia v našej obci je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie odpadovej vody z domácností a vypúšťanie dažďovej vody do verejnej kanalizácie je prísne zakázané, V prípade zistenia neoprávneného konania, producentovi bude vyrubená pokuta vo výške 300,- Eur.

Dátum vloženia: 5. 3. 2024 8:39
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2024 8:41
Autor: Správca Webu