Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko! Je potrebné správať sa zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržiavania nižšie uvedených zásad!!!

.

POZOR

Poruchový dispečing Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti týždenne zaznamenáva poruchy spôsobené vyhodením nevhodného odpadu do kanalizácie. Pri zabezpečovaní funkčnosti kanalizácie pracovníci vodárenskej spoločnosti vyberajú z kanalizácie rôzne predmety, ktoré predovšetkým znefunkčnia čerpadlá v šachtách prečerpávacích staníc.

Kvôli nedbanlivosti niektorých občanov v našej obci je potrebné týždenne čistiť čerpadlá na prečerpávacích staniciach, preto vás opätovne prosíme, aby ste do verejnej kanalizácie nehádzali:

  1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky a podobne – tento odpad spôsobuje upchávanie čerpadiel a vedení,
  2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu a rôzne iné chemikálie – tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie sprevádzané vývojom plynov, čo môže byť vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr zdraviu a životu nebezpečné, tiež môže zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín,
  3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad a podobne – tento odpad priťahuje do kanalizácie hlodavce,
  4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry a podobne – upchávajú kanalizáciu, zmenšujú profil, vytvárajú rôzne bariéry a prekážky v kanalizačných rúrach.

Uvedené veci často z nevedomosti, nezodpovednosti, ľahostajnosti či pohodlnosti vypúšťame do kanalizácie bez toho, aby sme sa ďalej zamysleli nad dôsledkami nášho konania. Nielenže ohrozujeme funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Zbytočne zvyšujeme náklady na prevádzku kanalizácie tým, že následne sa musia odstraňovať rôzne havarijné stavy upchatých potrubí, čerpacích staníc atď. Tiež môže byť ohrozený správny chod biochemického procesu na ČOV pri čistení odpadových vôd, čo už môže mať priamy vplyv na zachovanie kvality životného prostredia, na čom má záležať každému jednému z nás.

Apelujeme na uvedomelosť vás občanov a vyzývame vás, aby ste do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu. Iné do kanalizácie nepatrí!

Zároveň touto cestou chceme sa poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí tieto usmernenia od počiatku riadne dodržiavajú.

 

Tóth Szabó Katalin 

Dátum vloženia: 18. 10. 2023 8:50
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2023 8:53
Autor: Správca Webu