Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Nelegálne vypúšťanie splaškovej vody

Nelegálne vypúšťanie splaškovej vody 1

UPOZORNENIE!

Vážení Obyvatelia!

19. apríla 2022, počas miestneho šetrenia konaného vo veci vydania užívacieho povolenia stokovej siete a na základe nameraných hodnôt zo strany vodárenskej spoločnosti bolo spozorované, že viacerí nezodpovední obyvatelia už vypúšťajú splaškovú vodu do novovybudovanej, ale ešte nefunkčnej kanalizačnej siete.

Touto cestou opätovne upozorňujeme obyvateľov na prísny zákaz vypúšťania odpadovej vody do ešte nefunkčnej stokovej siete. Ak na čističke odpadových vôd aj naďalej budú registrovať prítok splaškovej vody z našej lokality, v tom prípade, vodárenská spoločnosť zastaví vchod systému v automatickom režime, teda úplne vypne celý  systém.

Touto cestou varujeme tú skupinu obyvateľov, ktorí už sú napojení na stokovú sieť, že v prípade zastavenia vchodu systému, splašková voda sa im vráti naspäť do ich domácností.

Aby k tomu nedošlo, touto cestou vyzývame tých, ktorí už sú napojení na systém, aby najneskoršie do 25. mája 2022 do 16:00 hod. sa hlásili na Obecnom úrade za účelom vysvetlenia ďalšieho postupu.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o verejný záujem, žiadame o zodpovedný prístup k predmetnej záležitosti.

Dátum vloženia: 23. 5. 2022 15:42
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 5. 2022 15:48
Autor: Správca Webu