Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dôležitý oznam!

Samospráva obce Veľké Blahovo upozorňuje svojich občanov, ktorý do dnešného dňa nemajú zaplatený Obcou Veľké Blahovo vymeraný poplatok za odvoz komunálneho odpadu, a to za rok 2019 ako aj za predošlé roky, aby svôj dlh čo najskôr vyrovnali.

Obec Veľké Blahovo od januára 2020, u domácností, voči ktorým eviduje nedoplatok na miestnej dani resp. miestnom poplatku za odvoz komunálneho odpadu, prestane odvážať vyprodukovaný odpad.

Keďže sa poplatok za odvoz a uloženie odpadu zvyšuje, následkom čoho sa zvýšia aj náklady obce.

Týmto Vás úctivo žiadame, aby ste dbali na jednotlivé lehoty splatnosti uvedené v doručených rozhodnutiach o daniach a poplatkov za komunálny odpad, aby sme sa tak vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za Vaše porozumenie ďakujeme.

 

Júlia Gányovicsová

starostka obce

 

Dátum zvesenia: 30. 6. 2020 Zodpovedá: Správca Webu