Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

 

Obecný úrad vo Veľkom Blahove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Meno a priezvisko: Judita Grünfeldová

Adresa trvalého pobytu: Obec Veľké Blahovo, 930 01 Veľké Blahovo č.72

má na Poštovom úrade vo Veľkom Blahove uloženú písomnosť ako doporučenú zásielku do vlastných rúk, ktorá došla dňa 16.10.2019.

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na  Poštovom úrade obce Veľké Blahovo v lehote 18 kalendárnych  dní v úradných hodinách – do 04.11.2019

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 17.10.2019

Vyvesené: 17. 10. 2019

Dátum zvesenia: 8. 11. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK