Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Rozhodnutie - Konanie vo veci dočasného užívania líniovej vodnej stavby „Kanalizácia Veľké Blahovo“ a „D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odp...

Zodpovedá: Správca Webu