Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e obce Veľké Blahovo č. 1/2021 o podmienkach držania psa na území obce

Dátum zvesenia: 25. 3. 2021 Zodpovedá: Správca Webu