Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

V Ý B E R O V É K O N A N I E

V Ý B E R O V É    K O N A N I E 1

na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 1 – 4 ročník Veľké Blahovo

                              OBEC  Veľké Blahovo

Veľké Blahovo č. 72, 930 01

Obec Veľké Blahovo ako zriaďovateľ školy v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z

O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

 

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským  1 – 4 ročník Veľké Blahovo

s predpokladaným termínom nástupu od 01.02.2021

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

-odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických

  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe  a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-absolvovanie prvej atestácie(zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVa Š SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 

 

Iné kritéria a požiadavky:

-bezúhonnosť,

-znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva

-riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

-zdravotná spôsobilosť na prácu,

-ovládanie štátneho jazyka

-práca s počítačom ( práca s internetom , Excel, Word, PowerPoint a iné.)

 

Požadované doklady a písomnosti k prihláške účastníka na výberové konanie:

-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.

-profesijný životopis,

-overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a dokladu o vykonaní l.atestácie,

-doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

-písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy

-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania

 podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

-lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti zamestnanca.

 

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v termíne do 31.12.2021 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Veľké Blahovo č. 72, 930 01 Veľké Blahovo

Obálku označte : „ Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – neotvárať.“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Tým uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním

 

Vo Veľkom Blahove dňa 01.12.2021

 

                                                                                                                             Júlia Gányovicsová

                                                                                                                             starosta obce

 

 

Platobné podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 3. 12. 2021 10:39
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 12. 2021 15:09
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 27.6.2022, 13:02:33

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 16. 6. 2022
silný dážď 29 °C 15 °C
piatok 17. 6. zamračené 25/15 °C
sobota 18. 6. oblačno 27/14 °C
nedeľa 19. 6. jasná obloha 31/16 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
  • 1586 obyvatel
  • 1813 ha
  • kostol z roku 1761
  • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce