1. etapa: od 15. februára do 31. marca

V tomto období je možné vyplniť sčítacie formuláre výlučne elektronicky na stránke https://www.scitanie.sk/

Na stránku je možné sa prihlásiť zadaním svojho rodného čísla. Odporúča sa pomôcť svojim starším rodinným príslušníkom.

2. etapa: od 1. apríla do 31. októbra

Na rad prídu tí občania, ktorí pri vyplnení formulára potrebujú „oficiálnu“ pomoc, ktorá bude poskytnutá dvoma spôsobmi. V obciach budú zriadené tzv. kontaktné miesta, resp. na Vašu žiadosť Vás doma navštívi asistent sčítania, aby Vám pomohol pri vyplnení potrebných údajov.

!!! Zúčastniť sa sčítania obyvateľov je pre každého povinné!!!