Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Obec Veľké Blahovo podľa § 4 zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 1.-4. ročník , 93001 Veľké Blahovo č.149 s nástupom od  15.08.2022

 

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa  11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 01/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Najmenej 5 rokov pedagogických činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá :

 • Ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • Znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • Osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods 3 a 4 zákona  č. 552/2003 Z.z.,
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, Internet )
 • Občianska bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • Zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z.,

 

Požadované doklady uchádzačov :

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z.z. aj doklad o jeho ukončení
 • Doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • Profesijný štrukturovaný životopis
 • Návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max 4 strán/A4
 • Písomný súhlas so spracovaným osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa §16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. (nie staršie ako tri mesiace)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie  riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 psím. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niketorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prihlášok : 15.  07. 2022 do 12.00 hod.

Obálku označte „ Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM Veľké Blahovo-NEOTVÁRAŤ“

Prihlášky posielajte na adresu : OBEC VEĽKÉ BLAHOVO, 93001 Veľké Blahovo č. 72.

Rozhodujúci dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Veľkom Blahove dňa 14.06.2022

 

 

 

                                                                                              Júlia Gányovicsová

                                                                                                   Starostka obce

Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je utorok, 6.12.2022, 12:00:02

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, utorok 6. 12. 2022
slabý dážď 7 °C 4 °C
streda 7. 12. zamračené 8/3 °C
štvrtok 8. 12. zamračené 6/3 °C
piatok 9. 12. slabý dážď 6/5 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
 • 1586 obyvatel
 • 1813 ha
 • kostol z roku 1761
 • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce