Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 2. 2019

Mandátna zmluva VO MŠ

ZAK 19002

0,00 EUR

Office21 s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

27. 2. 2019

Mandátna zmluva VO KD

ZAK 19003

0,00 EUR

Office21 s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

25. 7. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

24_07_2019

240,00 EUR

Alena Bertóková

Obec Veľké Blahovo

25. 7. 2019

Zmluva o dielo

19_07_2019

1 550,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

5. 8. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

05_08_2019

240,00 EUR

Nikoleta Kollerová

Obec Veľké Blahovo

23. 8. 2019

Zmluva o dielo

23.8.2019

Neuvedené

Ing. Bálint Lancz

Obec Veľké Blahovo

30. 8. 2019

Kúpna zmluva

30.8.2019

Neuvedené

Csaba Horváth

Obec Veľké Blahovo

30. 8. 2019

Kúpna zmluva

30.8.2019

Neuvedené

HOME BUILDING s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

6. 9. 2019

Kupna zmluva

6.9.2019

Neuvedené

HOME BUILDING s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

12. 9. 2019

Nájomná zmluva s právom stavby č. 867951001-2-2019-NZsPS

867951001-2-2019-NZsPS

44,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Železnice Slovenskej republiky

16. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

14_09_2019

400,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Ernest Mezei

16. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

14_09_2019

100,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Alena Csörgőová

16. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

14_09_2019

50,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Rita Katonová

16. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

14_09_2019

50,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Alexandra Gróff

16. 9. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

14_09_2019

200,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Mészárosová Mariana

26. 9. 2019

Zmluva o dielo

23_09_2019

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

26. 9. 2019

Zmluva o dielo

24_09_2019

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

2. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30_09_2019

Neuvedené

Anikó Mezeiová

Obec Veľké Blahovo

21. 10. 2019

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

18_10_2019

500,00 EUR

Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n. o.

Obec Veľké Blahovo

24. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP2019/001673-134

Neuvedené

MVSR

Obec Veľké Blahovo

30. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30_10_2019

Neuvedené

Základná škola a Materská škola

Obec Veľké Blahovo

15. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15_11_2019

240,00 EUR

Tibor Kovács

Obec Veľké Blahovo

21. 11. 2019

Zoznam- Dodatok

2019/029291-5

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Okresný úrad Trnava

26. 11. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

25/11/2019

200,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

PaeDr. Katarína Kollár

26. 11. 2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

25/11/2019

200,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Kevická Tünde

2. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

29_11_2019

Neuvedené

NAVAD občianske združenie

Obec Veľké Blahovo

3. 12. 2019

Zmluva o posk. audítorských služieb...

0-14/2019

800,00 EUR

Prof & Partners, s. r. o.

Obec Veľké Blahovo

23. 12. 2019

Dodatok č. 5 PURA

Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní služieb v odpad

Neuvedené

Pura spol. s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

2. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31.12.2019

Neuvedené

NAFC Veľké Blahovo

Obec Veľké Blahovo

9. 1. 2020

Zmluva

2020

Neuvedené

Agrárna komora Slovenska

Obec Veľké Blahovo

17. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

17012020

Neuvedené

SPZ Nagyabony

Obec Veľké Blahovo

3. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 001/2020 ZoD

Zmluva o dielo č. 001/2020 ZoD

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

PZ-CONSTRUCT, s. r. o.

3. 2. 2020

Zmluva o dielo

30012020

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

8. 2. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

04022020

Neuvedené

Iveta Moraveková

Obec Veľké Blahovo

19. 2. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

19022020

Neuvedené

Klub dôchodcov

Obec Veľké Blahovo

29. 2. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1 500,00 EUR

AVA stav s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

9. 3. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

06.03.2020

150,00 EUR

Edita Kolberová

Obec Veľké Blahovo

17. 3. 2020

Dohoda o zrušení vecného bremena - predkupného práva

17_03_2020

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Kristián Molnár

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

1420531

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Veľké Blahovo

20. 4. 2020

Zmluva

121977890

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Veľké Blahovo

20. 4. 2020

Zmluva

121977903

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Veľké Blahovo

12. 5. 2020

Kúpna zmluva

29_04_2020

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Ing. Zuzana Pongráczová

14. 5. 2020

Zámenná zmluva

30_04_2020

Neuvedené

Ing. Zuzana Pongráczová

Obec Veľké Blahovo

26. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

č.1/2020

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Royal Building s.r.o.

27. 5. 2020

Dohoda o zrušení vecného bremena - predkupného práva

27_05_2020

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Gabriel Szalay a manž. Ingrid Szalay

18. 6. 2020

Zmluva o dielo

KB-011/2020

Neuvedené

3 code s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

22. 6. 2020

Kupna zmluva

1

Neuvedené

Anton Füzék

Obec Veľké Blahovo

22. 6. 2020

Kupna zmluva

22.6.2020

.

Gerasimov Ladislav

Obec Veľké Blahovo

22. 6. 2020

Kupna zmluva

22.6.2020

Neuvedené

Gálfy Márk

Obec Veľké Blahovo

2. 7. 2020

Kúpna zmluva

.

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Marianna Hüller

6. 7. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obecný úrad Veľké Blahovo

Royal Building s.r.o.

5. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

_

120,00 EUR

Gabriela Šavarová

Obec Veľké Blahovo

24. 8. 2020

Darovacia zmluva

USVRK-OIP-2020/001270-100

.

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veľké Blahovo

2. 9. 2020

Zmluva - Zberný dvor triedeného komunálneho odpadu

145945 08U03

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Enviromentálny fond

16. 9. 2020

Mandátna zmluva

MBK 014/2020

Neuvedené

3 code s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

18. 9. 2020

Mandátna zmluva na výkon služby stavebného dozoru

.

Neuvedené

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Veľké Blahovo

18. 9. 2020

Mandátna zmluva na výkon služby stavebného dozoru

.

Neuvedené

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Veľké Blahovo

29. 9. 2020

Zmluva o spolupráci

.

Neuvedené

EPIC Partner a. s.

Obec Veľké Blahovo

29. 9. 2020

Zmluva o spolupráci

.

Neuvedené

EPIC Partner a. s.

Obec Veľké Blahovo

1. 10. 2020

Zmluva

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Peter Lukács - FIREND

8. 10. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. nenávratného fin. príspevku

KŽP PO4 SC431 2017 19/K574/D2

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Slovenská inovačná a energetická agentúra

13. 10. 2020

Kúpna zmluva

.

Neuvedené

Janík Michal

Obec Veľké Blahovo

16. 10. 2020

Zmluva o bežnom účte

.

Neuvedené

PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

Obec Veľké Blahovo

16. 10. 2020

Kúpna zmluva

.

Neuvedené

Marian Lábodi

Obec Veľké Blahovo

26. 10. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

PS Agentúra sro

Obec Veľké Blahovo

26. 10. 2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veľké Blahovo

3. 11. 2020

Mandátna zmluva

ZAK20016

7 400,00 EUR

Office21 s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

3. 11. 2020

Mandátna zmluva

ZAK20017

7 400,00 EUR

Office21 s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

5. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci COVID

2020/128/0149

25 237,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Veľké Blahovo

12. 11. 2020

Mandátna zmluva

ZAK20018

0,00 EUR

Office21 s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

18. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP

.

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veľké Blahovo

20. 11. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Ministerstvo hospodárstva SR

30. 11. 2020

Zmluva o dielo

.

0,00 EUR

Royal Building s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

2. 1. 2021

Dodatok č.1

dodatok č. 21/2002

0,00 EUR

Gulázsi s.ro.

Obec Veľké Blahovo

5. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

.

Neuvedené

KN BAY s. r. o.

Obec Veľké Blahovo

12. 1. 2021

Kupna zmluva

Kupna zmluzva

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

IVeta Füzeková a Ján Füzék

20. 1. 2021

Zmluva o dielo

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

29. 1. 2021

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

29_01_2021

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

29. 1. 2021

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

EPIC Partner a. s.

1. 2. 2021

Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 zákona o odpadoch

Zmluva č. T152591_2

Neuvedené

RECobal s. r. o.

Obec Veľké Blahovo

9. 2. 2021

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

.

.

HOME BUILDING s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

19. 2. 2021

Zmluva o dielo č. 03/2021/2

.

0,00 EUR

BALA, a.s.

Obec Veľké Blahovo

28. 2. 2021

Nájomná zmluva

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Rímskokatolická cirkev Farnosť Veľké Blahovo

1. 3. 2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

Akzent BigBoard, a. s.

Obec Veľké Blahovo

15. 3. 2021

Kúpna Zmluva

.

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Anton Füzék

15. 3. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

1/2021

Neuvedené

Tomáš Kún

Obec Veľké Blahovo

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

.

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

30. 3. 2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredai SR

Obec Veľké Blahovo

31. 3. 2021

Dohoda o ukončení zmluvnej spolupráce

.

Neuvedené

3code s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

1. 4. 2021

Mandátna zmluva č. MBK-016/2021

MBK - 016/2021

Neuvedené

DesigNet, s. r. o.

Obec Veľké Blahovo

20. 4. 2021

Nájomná zmluva

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor Vydrany, Reformovaný farský úrad Vydrany

21. 4. 2021

Zmluva o dielo

,

0,00 EUR

KOSTE plus s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

6. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2021/2

.

0,00 EUR .

BALA, a.s.

Obec Veľké Blahovo

14. 5. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.3.2021

.

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Anton Füzék

1. 7. 2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

.

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

Gulázsi s.ro.

22. 7. 2021

Nájomná zmluva

.

0,00 EUR

Erika Szabóová

Obec Veľké Blahovo

14. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2046/2015

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2046/2015

Neuvedené

Obec Veľké Blahovo

MADE spol.s. r. o.

24. 9. 2021

Zmluva o termínovanom úvere

998/2021/UZ

200,00 EUR

VÚB a.s.

Obec Veľké Blahovo

1. 10. 2021

Zmluva

.

0,00 EUR

Peter Lukács - FIREND

Obec Veľké Blahovo

15. 10. 2021

DODATOK

DODATOK K ZMLUVE

0,00 EUR

Pura spol. s.r.o.

Obec Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 24.10.2021, 16:54:11

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 24. 10. 2021
jasná obloha 12 °C 3 °C
pondelok 25. 10. takmer jasno 13/4 °C
utorok 26. 10. jasná obloha 12/4 °C
streda 27. 10. zamračené 15/6 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
  • 1586 obyvatel
  • 1813 ha
  • kostol z roku 1761
  • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce