Obec Veľké Blahovo
Obec Veľké Blahovo

Obecné nájomné byty

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu 

Posudzovanie žiadostí

1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Veľké Blahovo a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. Uprednostnení sú obyvatelia obce Veľké Blahovo. V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.

2. Žiadateľ predloží: 

  • a) písomnú žiadosť ( tlačivá na stiahnutie nižšie)
  • b) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,
  • c) príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok ( potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti, overenú kópiu živnostenského listu, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne)
  • d) fotokópie rodných listov detí, fotokópie OP,
  • e) žiadateľ ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia,
  • f) potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

3. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o nájomný byt. 

4. Žiadateľ obdrží písomné vyrozumenie o pridelení/nepridelení bytu do 30 kalendárnych dní po predložení všetkých doložených žiadaných dokumentov.

5. Po pridelení bytu zloží žiadateľ šesťmesačnú finančnú zábezpeku.

6 .Výmena bytu po pridelení nie je možná.

7. Opätovné predĺženie nájmu sa zrealizuje po predložení potvrdení o príjme.

Bytovú agendu spravuje:

Klaudia Lőrinczy Žigová
tel.: 031 552 20 93
e-mail: lorinczy@velkeblahovo.sk

Dátum a čas

Dnes je piatok, 18.10.2019, 20:10:50

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, piatok 18. 10. 2019
20 °C 11 °C
sobota 19. 10. 22/11 °C
nedeľa 20. 10. 24/13 °C
pondelok 21. 10. 21/13 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
  • 1586 obyvatel
  • 1813 ha
  • kostol z roku 1761
  • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce