Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Obecné nájomné byty

Administratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu 

Posudzovanie žiadostí

1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Veľké Blahovo a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. Uprednostnení sú obyvatelia obce Veľké Blahovo. V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.

2. Žiadateľ predloží: 

  • a) písomnú žiadosť ( tlačivá na stiahnutie nižšie)
  • b) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,
  • c) príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok ( potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti, overenú kópiu živnostenského listu, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne)
  • d) fotokópie rodných listov detí, fotokópie OP,
  • e) žiadateľ ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia,
  • f) potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

3. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o nájomný byt. 

4. Žiadateľ obdrží písomné vyrozumenie o pridelení/nepridelení bytu do 30 kalendárnych dní po predložení všetkých doložených žiadaných dokumentov.

5. Po pridelení bytu zloží žiadateľ šesťmesačnú finančnú zábezpeku.

6 .Výmena bytu po pridelení nie je možná.

7. Opätovné predĺženie nájmu sa zrealizuje po predložení potvrdení o príjme.

Bytovú agendu spravuje:

Klaudia Lőrinczy Žigová
tel.: 031 552 20 93
e-mail: lorinczy@velkeblahovo.sk

Dátum a čas

Dnes je piatok, 28.2.2020, 19:53:38

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 2. 2020
7 °C 1 °C
sobota 29. 2. 9/1 °C
nedeľa 1. 3. 7/5 °C
pondelok 2. 3. 11/6 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
  • 1586 obyvatel
  • 1813 ha
  • kostol z roku 1761
  • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce