Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Lakosságnyilvántartás

Tt.253/1998. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakossági nyilvántartásáról

 

Állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés 

A polgár állandó tartózkodása az állandó lakóhelyén való tartózkodását jelenti, általában azt a helyet, ahol a családja, szülei élnek, ahol a munkahelye van. A családtagok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést  a család egyik tagja is elvégezheti, abban az esetben, ha velük együtt jelentkezik; mindemellett be kell mutatnia ezen polgárok helyett a bejelentkezéshez szükséges iratokat. A 18. életévüket be nem töltött polgárok és  a  jogi cselekvőképességüktől megfosztott polgárok helyett az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést a törvényes képviselőjük, esetleg a gondozó végzi el. Azon polgárok helyett, akik számára  egészségi állapotukból kifolyólag az állandó tartózkodási helyre történő bejelentkezés rendkívüli terhet jelentene,   az állandó tartózkodási helyre való bejelentkezést az általuk írásban meghatalmazott helyettes végezheti el.

Szükséges okmányok

 • érvényes személyazonosító igazolvány,
 • A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát
 • a polgár állandó tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos illetve társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra szoruló gyermekéről van szó

Illetékek

 • a Tt. 145/1995 sz. közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján:  5€

 

Gyermekszületés

    A gyermek születésekor a gyermek állandó tartózkodási helye az anya állandó tartózkodási helye.

Ha a Szlovák Köztársaság területén született gyermekről van szó,  a gyermek állandó tartózkodásának kezdete a születése napja. Ha a Szlovák Köztársaság területén kívül született gyermekről van szó, a gyermek állandó tartózkodásának kezdete a gyermek törvényes képviselője általi lakhelybejelentés napja. A gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek SZK Belügyminisztériuma – Speciális anyakönyv Pozsony (MV SR – Osobitná matrika Brtislava) által kiállított születési anyakönyvi kivonatát.

 

Kijelentkezés az állandó tartózkodási helyről

Az állandó tartózkodási helyről történő kijelentkezés úgy történik, hogy a polgár bejelentkezik az új állandó tartózkodási helyére és ezzel automatikusan megszűnik az előző állandó tartózkodási helyéről szóló bejegyzés.  Ha az új állandó tartózkodási hely másik városban van, az illetékes hivatal a lakhelykijelentő lap megküldésével  jelenti ezt a változást az előző állandó tartózkodási hely lakhelybejelentőjének. 

Illetékek

 • illetékmentes

 

Az állandó tartózkodási hely megszűnése, külföldre költözés

 

Az a polgár, aki külföldre készül kiutazni azzal a szándékkal, hogy ott életvitelszerűen éljen, a kiutazása előtt köteles  kijelentkezni az állandó tartózkodási helyéről annál a lakhelybejelentőnél, amelynél az állandó tartózkodási helye be van jegyezve. A kijelentkezésnél feltünteti azt az  országot, ahová kiutazni szándékozik, ottani tartózkodási helyét és tartózkodásának első napját, amely nap az itteni állandó tartózkodási helyének megszűnése is egyben.

Az a külföldön tartózkodó polgár, aki külföldi tartózkodása alatt  úgy dönt, hogy   megszünteti a Szlovák Köztársaság területén   állandó tartózkodási helyét, kijelentkezhet állandó tartózkodási helyéről a Szlovák Köztársaság külképviseleti szervénél vagy meghatalmazottja által a Szlovák Köztársaságban. A Szlovák Köztársaság külképviseleti szerve vagy a meghatalmazott eljuttatja a lakhelybejelentőnek, amely az állandó tartózkodási helyét bejegyezte, a  polgár hitelesített aláírásával ellátott  lakhelykijelentő lapot, amelyen fel kell tüntetni a külföldi ország nevét és  ottani tartózkodási helyét. Állandó tartózkodási helye  megszűnésének  napja  a lakhelykijelentő lap  lakhelybejelentőhöz történő kézbesítésének  napja.  

 

Állandó tartózkodási hely megszüntetése

 

 • írásos kérelem az állandó tartózkodási hely megszüntetése iránt (abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a kérelmet mindegyiknek szükséges benyújtania), amelyet a kérelmezők a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt írnak alá, egyébként az aláírásukat hitelesíttetni szükséges
 • okirat, amely azt igazolja, hogy az a személy, akinek az állandó tartózkodási helyét  meg akarják szüntetni, nem rendelkezik a szóban forgó lakásra vagy épületre  bejegyzett  használati  joggal, az ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazoló okirat, jogerős bírói döntés a használati jog korlátozásáról  esetleg megszüntetéséről, jogerős bírói döntés a házasság felbontásáról és a házassági vagyonközösség megszüntetéséről.
 • az állandó tartózkodási hely   megszüntetése iránti kérelmet nem lehet benyújtani a lakás- vagy az épület- vagy épületrész-tulajdonossal vagy társtulajdonossal szemben,valamint házastárssal és a tulajdonos vagy társtulajdonos  eltartásra szoruló gyermekével szemben.

 

Átmeneti tartózkodási hely

Szükséges iratok

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosító igazolványról szóló igazolás. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek törvényes képviselője bemutatja a gyermek szlovák hatóságok által kiállított születési anyakönyvi kivonatát
 • az épülethez vagy az épületrészhez fűződő tulajdonjogról szóló ingatlan-nyilvántartási igazgatóság által kiadott  okirat eredeti példánya
 • a polgár átmeneti tartózkodási helyre való bejelentkezéséhez szükséges írásos tulajdonosi jóváhagyás aláírása a lakhelybejelentő alkalmazottja előtt, vagy az ingatlantulajdonos vagy társtulajdonosok   hitelesített aláírásával ellátott jóváhagyás
 • az írásos beleegyezés nem szükséges, ha  tulajdonos vagy a társtulajdonosok bejelentkezéséről van szó
 •  a beleegyezés nem szükséges, ha olyan személyről van szó, akinek az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti joga van
 • a beleegyezés nem szükséges, ha a házastárs vagy a tulajdonos eltartásra  szoruló gyermekéről van szó

Az ingatlantulajdonos esetleg a társtulajdonosok a bejelentőhely alkalmazottja előtt a bejelentőlapon  tett aláírásukkal igazolják jóváhagyásukat a polgár átmeneti tartózkodási helyre történő bejelentkezését illetően.

 

Átmeneti tartózkodási hely megszűnése

Szükséges iratok

 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • igazolás az átmeneti tartózkodásról, amelyet a polgár meg szándékozik szüntetni, amennyiben ilyen a tartózkodási helyre történő bejelentkezése idején ki lett állítva

Figyelmeztetés

 • az átmeneti tartózkodási hely automatikusan megszűnik, ha lejár az az idő, ameddig be volt jelentve; ha az átmeneti tartózkodási hely a bejelentett időszaknál hamarabb szűnik meg, a polgár köteles bejelenteni ezt a tényt.

Illetékek

 • illetékmentes

 

Az átmeneti tartózkodási hely megszüntetése

Szükséges iratok

 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • írásbeli kérelem az átmeneti tartózkodási hely megszüntetése iránt (amennyiben több tulajdonos van, a kérelmet mindnyájuknak szükséges benyújtani), amelyet a kérelmezők a bejelentőhely alkalmazottja előtt aláírnak, különben aláírásukat hitelesíttetni szükséges; igazoló okirat arról, hogy az a személy, akinek az átmeneti tartózkodási helyét meg szándékoznak szüntetni, nem rendelkezik a szóban forgó lakáshoz vagy épülethez fűződő használati joggal; az ingatlan-nyilvántartó igazgatóság által kiadott ingatlanhoz fűződő tulajdonjogot igazoló aktuális okirat  jogerős bírósági határozatot a  használati jog korlátozásáról, esetleg megszüntetéséről;   jogerős bírósági döntést a házasság felbontásáról és a házassági vagyonközösség megszüntetéséről. Nem lehet benyújtani átmeneti tartózkodási hely megszüntetése iránti kérelmet az épület vagy épületrész tulajdonosával vagy társtulajdonosával szemben, valamint házastárssal szemben és a tulajdonos vagy társtulajdonos eltartásra szoruló gyermeke ellen.

Illetékek

 • Illetékmentes

 

Igazolás az állandó és az átmeneti tartózkodási helyről

             

Szükséges iratok

 • Érvényes személyazonosító igazolvány 

Illetékek

 • A  Tt. 145/1995 sz.,  a közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján az illeték összege, ha a polgárnak szüksége van az állandó tartózkodási helyről szóló igazolásra : 5 €

 

Ügyintéző: Mezei Anikó

Telefón: 031/ 552 20 93 

E-mail: dane@velkeblahovo.sk

 

Dátum és időpont

Mai dátum vasárnap, 16.6.2024, 10:41:55

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuális időjárás

ma, vasárnap 16. 6. 2024
közepes eső 25 °C 15 °C
hétfő 17. 6. kevés felhő 27/15 °C
kedd 18. 6. tiszta égbolt 30/17 °C
szerda 19. 6. erős felhőzet 26/19 °C

Partneri obce